Krajnji primatelj financijskog instrumenta sufinanciranog iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija”.

IdeaForma logo

Od ideje do FORME – stvaramo Vaš idealni životni prostor!

Unaprjeđenje proizvodnog procesa za rast i razvoj poslovanja
– IDEA FORMA

Europski strukturni i investicijski fondovi, operativni program- Konkurentnost i kohezija
2014. – 2020.

OPIS

Svrha projekta jest unaprijediti proizvodni proces ulaganjem u nove strojeve, opremu i softver, te povećati konkurentnosti Društva na domaćem i inozemnom tržištu. Navedeno će izravno doprinijeti povećanju prihoda od prodaje za 41,50% te očuvanju (3) postojećih i otvaranju (8) novih radnih mjesta (u 2019. u odnosu na 2015. god.) Ulaganje će izravno doprinijeti ubrzanju i procesa pripreme (izrade nacrta) i proizvodnje, odnosno omogućit će povećanje proizvodnog kapaciteta (samo u segmentu proizvodnje mobilnih kuća) za 100% i produktivnost u obradi drvenih ploča (izrezivanje po mjeri) za najmanje 250%, te uklonit usko grlo u proizvodnom procesu. Ciljna skupina projekta su djelatnici Društva, kojima će porasti produktivnost te se poboljšati radni uvjeti. Krajnji korisnici projekta su postojeći i budući klijenti zbog veće kvalitete finalnog proizvoda i usluge, obitelji djelatnika koji će imati stabilno radno mjesto, dobavljači ulaznih sirovina uslijed povećanja fizičkog obujma poslovanja, gospodarstvo Grada Zagreba i RH zbog rasta izvoza te očuvanja postojećih i otvaranja novih radnih mjesta.

CILJEVI

Nabavom novih strojeva, opreme i softvera optimizirat će se proizvodni procesi, te povećati proizvodni kapacitet za 100% kako bi se zadovoljilo rastuće potrebe u proizvodnji mobilnih kuća. Projekt će doprinijeti povećanju konkurentnosti Društva na tržištu EU, odnosno rastu prihoda od prodaje za 41,50%, očuvanju postojećih i otvaranju 8 novih radnih mjesta do kraja 2019. godine. Također, djelatnicima će rasti produktivnost i do 250% te se poboljšati radni uvjeti.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA

 • Povećanje godišnjih kapaciteta proizvodnje mobilnih kućica za 100%
 • Očuvana radna mjesta (3) te otvaranje novih (7)
 • Povećani prihodi od prodaje (Povećanje kapaciteta omogućit će ugovaranje poslova većeg obujma i više vrijednosti, te će na taj način direktno doprinijeti rastu prihoda od prodaje, posebice na inozemnim tržištima)
 • Povećanje produktivnosti za 250% u proizvodnom procesu obrade ulazne sirovine- drvenih ploča

Razdoblje provedbe Projekta je od 15.9.2017. do 15.03.2018.

Ukupna vrijednost Projekta se određuje na 455.879,18 HRK

EU bespovratna sredstva: 299.068,52 HRK

Ulaganje Korisnika: 156.810,66 HRK

Kontakt osoba:

Saša Palešćak,
sasa@idea-forma.hr
098/775-904

PROJEKTNE AKTIVNOSTI:

1. Ulaganje u materijalnu imovinu:

 • CNC stroj
 • Tiplerica
 • Separator kondenzata
 • Vijčani kompresor
 • Glodalice
 • Usisavač prašine

2. Ulaganje u nematerijalnu imovinu:

 • SolidWorks Professional 2016 ( softwerski program)

3. Promidžba i vidljivost:

 • Naljepnice za strojeve
 • Brošura/katalog A4

4. Upravljanje projektom i administracija:

 • Vanjski stručnjak za savjetovanje u provedbi Projekta

NOSITELJ PROJEKTA

IDEA FORMA d.o.o.

Sv. Nikole Tavelića 29, 10 000 Zagreb, Hrvatska

Tel: 098/775-904

www.ideamobilehome.hr

idea-forma@idea-forma.hr

 

Više informacija na:    strukturnifondovi.hr